Domácí vzdělávání

Tahle forma vzdělání je jednou z alternativních metod. Dítě je vyučováno buď rodiči nebo učitelem. Historie této formy vyučování spadá do šedesátých let, konkrétně do USA. Je běžné na celém světě, ať už se jedná o Velkou Británii, Japonsko či USA. V každé zemi probíhá forma vyučování jak základního tak středoškolského. Například v Německu ale možnost domácí vzdělávání není. Bylo zde uplatňováno pouze do třicátých let.

tablet

Samozřejmě jsou zde argumenty pro a proti této metodě. Pozitivní je například to, že je zde uplatňován individuální přístup k dítěti a žák se učí optimálním tempem.

Mezi negativa
se řadí například to, že dítě není tak socializováno, jako když chodí běžně každý den do školy nebo ztrácí spoustu zážitků. Častým důvodem proč rodiče vyučují své děti raději doma je to, že jejich dítko bývá často nemocné a hodně by ve škole chybělo. Co je ale velmi důležité předtím, než se rozhodnete vyučovat své dítě doma je to, že musíte brát na vědomí, že je domácí vzdělání finančně nákladné a musíte mít opravdu velkou trpělivost.

Podmínkou je ale to, že musíte mít jako rodič alespoň maturitu. Existují školy, které se v domácím vzdělání nevyznají, takže vám moc neporadí, ale pak je tu několik desítek škol, které vám poradí a můžete se s nimi na čemkoliv individuálně domluvit.

knihy

U nás je forma domácího vzdělávání umožněna od 1. 1. 2005 ale pouze jako první stupeň základní školy. Od přelomu 2007 / 2008 probíhá na zkoušku vzdělávání i na druhém stupni základních škol. Dítě dochází do školy pouze dvakrát ročně a to v pololetí a na konci roku, kdy je přezkoušeno. Jsou zkoušeny opravdu z každého předmětu. Tedy i z tělocviku.

knížka

Co se týče Německa, Německo tuhle formu vyučování zakazuje. Dokonce zákaz vynucuje až odebrání dětí a tresty pro rodiče, kteří neposílají své ratolesti do škol.
Pokud byste se o domácím vzdělání chtěli dozvědět více, určitě neváhejte navštívit .