Dům, který vydává teplo

V poslední době se (v souvislosti s moderním bydlením) stále častěji objevuje jeden zajímavý termín – pasivní dům. Není to žádný architektonický styl nebo stavební systém. Je to dům, jehož provoz splňuje kritéria energetických úspor. Tato kritéria nejsou nařízena žádným orgánem. Jsou zcela dobrovolná a týkají se levného provozu domu.

Vývoji pasivního domu předcházel dům nízkoenergetický a solární.
·        Solární domy byly navrhovány s velkými zásobníky tepla.
·        Což znamená, že se používal při stavbě materiál, který akumuloval teplo z přírodních zdrojů, především ze slunce.
·        Logicky se tím tedy do budoucna ušetří mnoho finančních prostředků.
·        Materiály, které se na budování těchto domů používají:
–         voda
–         kámen
–         zdivo.

Poprvé se začalo se solárními domy experimentovat v Americe. Bylo to už před osmdesáti lety. Tyto domy jsou určeny pro země, které mají vhodné klimatické podmínky.

Dům budoucnosti

Od dob, kdy započal v Americe rozvoj pasivního domu, pokročil tento nápad kupředu. Od dob svých začátků se jich postavily tisíce. Nejprve začaly vyrůstat v německy mluvících zemích. Do Čech se poprvé dostaly až na začátku jednadvacátého století. Jelikož se osvědčily, nic nebránilo jejich rozmachu i v širším měřítku. V roce 2008 vznikl sériový soubor u Turnova. Zde se postavilo třináct pasivních domů.

Při stavbě se uplatňuje konstrukční systém, který využívá převážně přírodní materiály.

1.      Dřevěné konstrukce– výhodou je snadná montáž a vysoká rychlost výstavby. Oceňuje se i dobrá tepelná stabilita.
2.      Zděné konstrukce– pozitivem je dostatečná tepelná akumulace a řemeslně jednoduché sestavení.
3.      Cihlová konstrukce– dosud čerstvá novinka, která teprve čeká na své ohodnocení od uživatelů. První experimentální dům s cihlovou konstrukcí stojí na výstavišti v Českých Budějovicích.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup