Revizí elektroinstalace předcházíme značným majetkovým škodám a vážným úrazům

Kdo nepodceňuje prevenci, toho nic nezaskočí

Toto známé rčení lze snadno aplikovat i na revizi elektroinstalace. V životě to chodí tak, že kdokoli, kdo věnuje potřebný čas zabezpečení sebe a své vlastní rodiny z hlediska zdravotního i materiálního, vyhýbá se problémům, které nastávají později. Vždy je snazší řešit situaci s nadhledem včas formou preventivní, než léčit důsledky nevhodného počínání. Kuřákům i alkoholikům zkrátka můžete neustále vysvětlovat, jak si škodí, ale jakmile přijde problém, bývá už pozdě.

hasiči při zásahu

Cena revize elektroinstalace není nikdy tak vysoká, jaké bývají důsledky nějakého fatálního selhání v tomto směru. Elektrikáři odhalují i velmi závažné momenty, které se týkají i objektů, kde nedávno proběhla kompletní rekonstrukce elektroinstalace. Revidovat elektrická zařízení se vyplatí v pravidelných intervalech, neboť k závadám může dojít kdekoli.

Závady mohou být někdy skryté a nemusíme mít o jejich existenci vůbec tušení, používáním elektroinstalace může dojít k porušení izolace, k přerušení zemnících vodičů anebo ke zkratu ve spotřebičích i v elektrických kabelech. Jedním z příkladů takových jevů je prodlužovací šňůra – častý problém domácností, kde rozvádíme elektrický proud mimo dosah klasických zásuvek ve zdi.

vyhořelý dům

Nejen úraz, ale i požár

Revize elektroinstalace se provádí ze dvou důvodů, nejde jen o zajištění bezpečného provozu elektrických zařízení z hlediska ohrožení zdraví a života, ale i o hrozící eskalaci ohniska požáru, vzniklého zkratem a elektrickým obloukem.

Hasicí přístroj po ruce – ten se vyplatí mít doma v každém případě, i když je elektroinstalace revidována. Investice do hasicího přístroje není tak vysoká a je to svým způsobem vhodná pojistka i pro jiné nebezpečné situace v domácnosti. Práškový hasicí přístroj dovede zadusit ohnisko požáru ještě před tím, než se rozšíří do celého bytu.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup