Podnikový informační systém se skládá z mnoha modulů a prvků

Podnikový informační systém je zpravidla konstruován jako členitá mozaika poskládaná z více modulů, vzájemně provázaných. Jejich součástí jsou jednotlivé okruhy, které se mohou vyskytovat samostatně, nebo být součástí více modulů současně.
propisky v rukách.jpg
Jsou to především tyto zdroje:

Souhrn dodavatelů a nákup zboží – vyhodnocuje se práce s objednávkami, s nabídkami dodavatelských subjektů a eviduje se přehledný systém nákupu zboží, surovin a polotovarů (např. při výrobě).

Prodej zboží – veškeré operace spojené s provozem e-shopu, distribučního systému a obecně maloobchodu, tedy prodejní analýzy, vyskladňování zboží, cenová politika, rezervace zboží, servisní smlouvy, propagace výrobků, správa pokladních terminálů.
plán v zápisníku.jpg

LogistikaPodnikový informační systém mimo jiné zahrnuje evidenci skladových zásob, příjem a výdej, celní správu, sledování vozového parku (kniha jízd, pohonné hmoty) a vše týkající se dopravy.

Výroba – projektová a technická dokumentace, průběh výroby, řízení jakosti, výrobní kapacity, plánování výroby s ohledem na provozní kapacity, množství strojů a zaměstnanců.

Zaměstnanecká agenda – komplexní personální záležitosti, tedy hodnocení zaměstnance, školení, výkonnost, kariérní postup, mzdová politika, pracovní výkaznictví, docházka, ale i informační zázemí pro zaměstnance a podnikové porady.

Marketingové strategie – operace spojené se strategickým plánováním, vytváření katalogů výrobků, sledování konkurenčního prostředí a zájmu na trhu.

Zaměření na zákazníky – podpora kontaktů, servisní centrum, získávání další klientely, nabídky slevových a bonusových akcí, a nakonec samotná analýza jednotlivých typů zákaznické obce.
kancelářská budova.jpg

Správa majetku – evidence dlouhodobého a krátkodobého firemního majetku a jeho průběžná inventarizace, odpisy atd.

Vedení účetnictví – v souladu se zákony a předpisy správa a vedení daňového a fakturačního účetnictví, správa celních deklarací, DPH a cizích měn. Dále platební poukázky a podpora IB (Internet banking).


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup