Nadstandardní pojištění domácnosti

Někdy však základní pojištění nestačí pokrýt nároky klienta a musí se přistoupit k řešení nadstandardnímu, neboli luxusnímu.
Nadstandardní pojištění se týká buď většího počtu předmětů v domácnosti, jejich vysoké užitné hodnoty, luxusních spotřebičů a základního vybavení, jejichž pořizovací cena přesahuje běžné průměrné náklady. Nadstandardní pojištění se také vztahuje na předměty vysoké umělecké hodnoty. Jako příklad můžeme uvést malířské nebo sochařské ateliéry, tvůrčí dílny, designérská studia, soukromé sbírky uměleckých předmětů vysokých hodnot, sběratele starožitností a nábytku, domácí trezory a sejfy apod. Každá nadstandardní pojistná smlouva se sjednává za specifických podmínek a také tomu odpovídá výše pojistky a rovněž výše případného pojistného plnění.
zničený dům
Výhodou nadstandardních luxusních pojistek je předem stanovená výše pojistného plnění, která zpravidla odpovídá hodnotě uváděných předmětů. Nevýhodou je pochopitelně vyšší cena pojistného a také to, že je sjednávání pojistky spojeno s vyššími náklady na administrativu. Nadstandardní pojistná smlouva také vyžaduje patřičné zabezpečení objektu před vloupáním a pochopitelně vypracování znaleckého posudku na hodnotu pojišťovaných předmětů.
Kromě základního a nadstandardního pojištění existuje také tzv. doplňkové pojištění.
výpočet pojistky

Doplňkové pojištění domácnosti

Sjednává se pouze samostatně, tedy až na určité výjimky, a je určeno k pokrytí zvýšeného rizika poškození či ztráty některých běžných předmětů v domácnosti. Nejčastěji se jedná o elektroniku, výpočetní techniku ve větším rozsahu (servery), jízdní kola, malé motocykly a elektrokola, okenní tabule a dveřní výplně, stavební materiál, vybavení dílny, věci potřebné pro podnikatelskou činnost atd.
Výhodou doplňkového tzv. připojištění je navýšení pojistného plnění, v některých případech jde o několikanásobné částky oproti základnímu pojištění. Nevýhodou je složitější administrativní postup při sjednávání pojistky, její cena, a také v mnoha případech nutnost znaleckého posudku na hodnotu pojišťovaných předmětů.