Půdní vestavba ano či ne?

Pokud se rozhodneme k tomu, že vybudujeme své bydlení jako půdní vestavbu, je třeba obrátit se na odborníky a nechat si posoudit vhodnost půdy pro zamýšlený projekt.

Co vše je třeba brát v úvahu?
1/  typ střechy
Je důležité, zda jde o střechu valbovou nebo sedlovou, protože každá nabízí jinak velké a jinak budované prostory. Pod valbovou střechou je výrazně menší prostor a problémem je i maximum šikmin. Okna valbových střech musí být pouze střešní.

2/ stav krovu
Krov musí být v bezvadném stavu, musí být ze zdravého dříví a musí být jistota, že unese veškerou další zátěž, která s výstavbou přibude. Též je nutné zvážit a spočítat, zda nebude při úpravách ohrožena statika střechy.

3/stav střešní krytiny
Při starší střeše je vhodné dobře vše prohlédnout a v případě, že je střecha zčásti polorozvitá, zvolit její celkovou obnovu, aby později do podkroví nezatékalo.

 4/stav stropů posledního patra
Vzhledem k podlahám, které budou na stropech ležet, je důležité ověřit nosnost stropů a zvolit dobře jejich izolaci. Čím bude izolace kvalitnější, tím bude později podkroví lépe odhlučněné a nezanedbatelná je i izolace tepelná.

5/zvolit šikminy
Tak, aby se nám později dobře bydlelo, musíme myslet i na to, abychom se mohli alespoň v části místnosti pohodlně narovnat. Světlá výška podkroví by měla mít alespoň 2,30m.

6/projekt od odborníka
Vzhledem k tomu, že jde o poměrně náročný zásah do stavby domu, doporučujeme využít architekta, který nám jednak propočítá a navrhne možnosti podkrovního bydlení, ale i domyslí různé finanční možnosti a vhodné úspory.

7/ lépe s firmou než svépomocí
I když hodně lidí má dojem, že ušetří, bude-li si vestavbu budovat sámi, většinou jsou na omylu. Síly, které musí laik vynaložit do takto specifické stavby, jsou někdy nad možnosti běžných lidí. Proto je třeba uvážit, na co si troufneme. Stavba na klíč se sice zdá dražší, ale ušetříme spoustu času i starostí.