Neberte životní styl na lehkou váhu


Pokud nemá organismus dostateÄný a vyvážený příjem zásadotvorných potravin, tak zásady Äerpá ze zásob, které bere z vlastních zdrojů (kosti, cévy a tkánÄ›). Takto se tÄ›lo samo brání proti záplavÄ› kyselin, které potÅ™ebuje neutralizovat. PÅ™i tom se snaží o to, aby na organismus tento proces nemÄ›l příliÅ¡ drastický vliv, proto na poÄátku automaticky chrání mozek, srdce, oÄi a uÅ¡i a jako nezužitkované zbytky je použije jako poslední. O to vážnÄ›jší je například tÅ™eba pÅ™istupovat k výpadku sluchu a oÄnímu zákalu, což vÄ›tÅ¡inou postihuje pÅ™evážnÄ› starší jedince, jejichž organismus je vlivem dlouhodobého nesprávného životního stylu a nesprávným způsobem stravování notnÄ› pÅ™ekyselen.

PÅ™edcházejte onemocnÄ›ním jednoduchým a osvÄ›dÄeným způsobem

PÅ™ekyselení organismu má za následek množství onemocnÄ›ní. Jako příklad můžeme uvést revma, ledvinové a žluÄové kameny, ekzémy, zubní kazy, bolesti hlavy, poruchy prokrvení, hemoroidy, rakovina a jiné. NejvážnÄ›jším důsledkem pÅ™ekyselení organismu je pak infarkt a mrtvice. Pomozte svému pÅ™ekyselenému organismu nastolit acidobazickou rovnováhu nejen pomocí zlepÅ¡ení stravovacích návyků, ale pÅ™edevším pitím ionizované vody. Nabízíme vám vysoce kvalitní ionizátor vody. Podrobnosti hledejte na naÅ¡ich webových stránkách.